Militärhistoria – grundkurs 30 hp

Grundkursen i militärhistoria ger dig bred kunskap om de komplexa faktorer som styr de samhällen vi lever i. Du får specifika kunskaper om relationen mellan militära institutioner och det övriga samhället, samt den inverkan som krig och krigföring har och har haft på samhällsutvecklingen.

Under grundkursen behandlas krigföringens utveckling och relationen mellan krigsmakt och samhälle i olika delar av världen från forntiden fram till våra dagar. Hur såg utvecklingen från medborgarhärar till yrkesarméer ut under antiken? Varför var araber, vikingar och mongoler militärt framgångsrika? Hur såg sambandet mellan teknologisk förändring, militära reformer och statsformeringsprocesser ut under perioden 1500–1815? Vilken är kopplingen mellan 1900-talets totalitära regimer och det totala kriget? Och hur har Östersjöområdets förutsättningar påverkat krigföringens nivåer? Detta är exempel på några av de frågeställningar som behandlas under utbildningen.

Från antiken till idag – och vårt militära närområde

Kursen är uppdelad i tre kronologiska block – antiken och medeltiden, den tidigmoderna epoken och den moderna eran. Därtill kommer ett moment som behandlar krigföringens olika nivåer med Östersjön som exempel. Kursen spänner därmed över de antika stadsstaternas hoplitkrigföring till 1900-talets industriella krig, dagens internationella insatser,och fram till det aktuella säkerhetstillståndet i vår närregion. Varje moment behandlar i ett internationellt och svenskt perspektiv utvecklingen med hänseende till samspelet mellan samhälleliga och militära förhållanden.

Källkritik och tolkning

Utöver behandling av respektive epoks militärhistoria, innehåller utbildningen en introduktion i historisk teori och metod. Här ingår centrala moment som källkritik och tolkning av historiska fenomen. Du förses med flera betydelsefulla hantverkskunskaper inom historieämnet. Goda kunskaper i källkritik är inte enbart nödvändiga för att kunna analysera det förflutna, utan gör det dessutom lättare att analysera samtiden. Värdering av källor och information har blivit central i och med de sociala mediernas intåg.

Om du har ett djupare historieintresse eller funderar på en militär karriär är grundkursen i militärhistoria en bra början. Om du studerar andra samhällsorienterade ämnen är den ett utmärkt komplement som garanterat utvecklar din förståelse för ditt huvudämne.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Historia A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wawrzeniuk, Piotr