Militärhistoria – påbyggnadskurs 30 hp

I centrum för påbyggnadskursen i militärhistoria står författandet av en vetenskaplig uppsats som avhandlas i seminarieform vid kursens slut. Kursen omfattar ett teori- och metodmoment, en militärhistorisk fördjupning samt uppsatsförfattande.

Den militärhistoriska fördjupningen ansluter till uppsatsskrivandets syfte och problematik och hjälper dig med ditt uppsatsförfattande.

Källkritik och informationsvärdering

I teorimomentet utökas utbildningen med en mängd perspektiv inom historievetenskapen. Du fördjupar dina kunskaper i källkritik och informationsvärdering, samt hur ett vetenskapligt arbete genomförs, struktureras och byggs upp. Under kursen lär du dig också att formulera ett vetenskapligt problem, samt att välja och använda lämpliga metoder och perspektiv för din studies behov.

I förhållande till fortsättningskursens uppsatsarbete är uppsatsen omkring dubbelt så lång på påbyggnadskursen. Därutöver är kraven på arbetets kvalitet högre. I likhet med fortsättningskursen genomför du din undersökning under vägledning av en handledare. Påbyggnadskursen ställer däremot större krav på självständighet, förmåga att disponera den tid som står till förfogande för forskningsuppgiften samt skicklighet att planera arbetet.

Producera ny kunskap

Påbyggnadskursen lämpar sig för dig med ett militärhistoriskt intresse som har ambitionen att själv producera ny kunskap. Studiet i militärhistoria omfattar såväl kontextualisering av olika företeelser som värdering och bearbetning av information, samt en god utbildning i vetenskaplig framställning. Du förses med grundläggande analytiska verktyg för att arbeta i olika funktioner med riktning mot bland annat säkerhetssektorn, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare.

Kurslitteratur

Litteratur (PDF, 22 kB) Giltig från och med höstterminen 2014.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Behörighet: Fortsättningskurs i militärhistoria, alternativt i historia, ekonomisk historia, underrättelseanalys, militärteknik, krigsvetenskap eller ledningsvetenskap.

Urval

Akademiska poäng (AGPR) 100%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wawrzeniuk, Piotr