Militärteknik

I takt med att världen blir allt mer teknikberoende har även kunskapen om teknikens påverkan på militär verksamhet blivit allt viktigare. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter.

Program Termin
Teknik till stöd för krisledning 30 hp Kursen har för närvarande inget kommande kurstillfälle.