Student statsvetenskap

Alexander Lantz studerar statsvetenskap på Försvarshögskolan.

Vad fick dig att läsa statsvetenskap?

Jag blev intresserad av politik när jag insåg att jag faktiskt själv hade möjlighet att påverka de beslut som fattas. Jag blev aktiv i ett ungdomsförbund och för att kunna fortsätta med politik på ett effektivt sätt bestämde jag mig för att fördjupa mig inom statsvetenskap.

Vilken användning har du av statsvetenskap i framtiden?

Förutom den kunskap jag fått i statsvetenskap har jag lärt mig källkritik och att relativt snabbt kunna plocka ut det väsentliga ur omfattande textmassor, vilket kan vara till stor nytta i arbetslivet. Utbildningen omfattar också en hel del praktiska moment, som exempelvis träning i krishantering. Blandningen av teori och praktik gör att jag känner mig väl rustad inför framtiden.

Varför ska man läsa på Försvarshögskolan?

Försvarshögskolan har en helt unik miljö där man blandar både det civila och det militära. Vi har tillgång till några av de främsta forskarna inom de fält vi studerar och tack vare att skolan är så liten får man möjlighet att träffa och diskutera med lärare och forskare även utanför den schemalagda tiden. Under min studietid har jag varit väldigt engagerad i studentkåren och jag vet att vi har stor möjlighet att påverka våra utbildningar. Kåren har en stark ställning på Försvarshögskolan och studenternas erfarenheter och synpunkter lyssnas på.