Asymmetriska hot och terrorism 7,5 hp

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för terrorismen som våldsmetod, både i en historisk och bredare sociopolitisk kontext. Du kommer också att få studera hur terrorism skiljer sig från andra asymmetriska våldsmetoder.

Kursen ger dig även en grundläggande förmåga att förklara hur terrorismen har förändrats genom tiderna och hur denna utveckling påverkat nutidens asymmetriska utmaningar. Hur har exempelvis terrorattackerna 11 september 2001 förändrat synen på inre respektive yttre säkerhet? Efter avslutad kurs förväntas du kunna förhålla dig till balansgången mellan säkerhet och rättsäkerhet både nationellt och internationellt, samt kunna belysa hur asymmetriska hot påverkat världspolitikens agenda.

Relevant yrkeserfarenhet

Med relevant yrkeserfarenhet menas tjänstgöring med arbetsuppgifter som har anknytning till ämnet, exempelvis inom Regeringskansliet, försvarsunderrättelsemyndigheterna, brottsbekämpande myndigheter eller motsvarande. Relevant yrkeserfarenhet avgör enbart behörighet till kurs och påverkar inte meritvärdet.

I samband med att ansökan görs via antagning.se skickas i förekommande fall intyg på relevant yrkeserfarenhet direkt till antagningshandläggare vid FHS senast 2017-05-31.
Handlingar skickas till:

Försvarshögskolan
FUS, Antagning
Box 278 05
115 93 Stockholm

Intyg gällande yrkeserfarenhet inkomna efter 2017-05-31 kommer inte att beaktas.

Information

Omfattning

7,5 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 45-02.

Studietakt

Halvfart, på kvällstid.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Ahlin, Filip