Lärare statsvetenskap

Charlotte Wagnsson, professor, undervisar i statsvetenskap.

Vad är statsvetenskap?

– Statsvetenskap handlar om hur människor organiserar sig i olika samhällen och hur makten fördelas mellan olika aktörer; för att citera en statsvetenskaplig klassiker av Harold Lasswell: "who gets what, when and how?" På Försvarshögskolan är de statsvetenskapliga kurserna fokuserade på internationella relationer och säkerhetsstudier, det vill säga frågor som rör krishantering och säkerhetspolitik.

Varför ska man studera statsvetenskap och varför på Försvarshögskolan?

– Politik berör alla människor på jorden. Om du väljer att studera hos oss får du en bred utblick över en mängd samhällsfrågor, över både problem och möjligheter till politisk utveckling. Är du intresserad av krishantering, internationell samverkan och säkerhetspolitik är det här du ska studera. Vi har den bästa forskningsmiljön inom området och det märks i utbildningen.

Vilka yrken kan bli aktuella?

– Vanliga framtida yrken för våra studenter är handläggare eller utredare på myndigheter eller ickestatliga organisationer. Våra studenter lär sig ett kritiskt förhållningssätt som är till nytta i en mängd yrken, exempelvis som forskare, analytiker eller inom kommunikationsområdet. Jobben för statsvetare finns också på den internationella arenan och goda språkkunskaper ökar därför chanserna.