Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – grundkurs 30 hp

På grundkursen får du ta del av statsvetenskapliga frågeställningar och analys av politik. Statsvetenskap innehåller ett flertal kunskapsområden,som politisk teori, förvaltningspolitik, jämförande politik och internationella relationer. Dessa kan ses som grundelement som kursen inviger dig i. Genom dessa grundelement ges en introduktion till ämnesinriktningen krishantering och säkerhet.

Säkerhetspolitik, demokrati, rättvisa och kön

Studiet av säkerhetspolitik problematiseras och grundläggande teorier på området introduceras. Du får inblick i den förändring som svensk säkerhetspolitik har genomgått sedan det kalla krigets slut samt perspektiv på den internationalisering som skett. Diskussioner förs även kring samhällets säkerhet, liksom dess risker och sårbarheter. Politisk och administrativ hantering av påfrestningar behandlas i ett jämförande perspektiv.

Under kursen behandlas några centrala begrepp såsom demokrati, rättvisa och kön. Vidare behandlas politiska styrelseformer och förvaltningstraditioner i Sverige och andra länder samt den Europeiska unionen. Utöver substantiell kunskap om politiska idéer, institutioner, statsskick och processer presenteras relevanta ansatser och metoder inom ämnet.

Självständighet och kritiskt tänkande

Det är i kursen angeläget att skapa förståelse för vad självständighet och kritiskt tänkande innebär, och att förse dig med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning ger denna grundkurs dig ökad förmåga att muntligen introducera och presentera frågeställningar och att i skriftlig form författa seminarie- och inlämningsrapporter.

Under delkurserna ges såväl litteraturanknutna som fristående föreläsningar. Undervisningen består i övrigt av seminarier. För seminariearbetet delas du in i en grupp där kurslitteraturen diskuteras och analyseras.

Kursen består av fem delkurser:

  • Delkurs 1: Politisk teori (7,5 hp).
  • Delkurs 2: Politik och förvaltning i förändring (5,5 hp).
  • Delkurs 3: Jämförande politik (5 hp).
  • Delkurs 4: Introduktion till säkerhetspolitik (5 hp).
  • Delkurs 5: Samhällssäkerhet (7 hp).

Läs mer om innehållet i delkurserna

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen samläses med Försvarshögskolans kandidatprogram.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Hellman, Maria