Underrättelseanalys – metoder och problem 7,5 hp

Underrättelseanalys är en huvudsakligen erfarenhetsbaserad verksamhet. Inlån av vetenskapliga metoder och synsätt är betydande, samtidigt som verksamhetens speciella karaktär begränsat diskussion kring metodanvändning och metodutveckling.

Vi kommer att behandla de grundläggande metoder som vanligen kommer till användning i strategisk underrättelseanalys, liksom de möjligheter och problem som de medför.

Kursen ger dig en översikt av det rådande forskningsläget samt en översikt över metodspektrat på underrättelseområdet. Du ska kunna ta till dig litteratur på området och urskilja de metodologiska problemen i konkreta analysuppgifter.

Relevant yrkeserfarenhet

Med relevant yrkeserfarenhet menas tjänstgöring med arbetsuppgifter som har anknytning till ämnet, exempelvis inom Regeringskansliet, försvarsunderrättelsemyndigheterna, brottsbekämpande myndigheter eller motsvarande. Relevant yrkeserfarenhet avgör enbart behörighet till kurs och påverkar inte meritvärdet.

I samband med att ansökan görs via antagning.se skickas i förekommande fall intyg på relevant yrkeserfarenhet direkt till antagningshandläggare vid FHS senast 2017-05-31.
Handlingar skickas till:

Försvarshögskolan
FUS, Antagning
Box 278 05
115 93 Stockholm

Intyg gällande yrkeserfarenhet inkomna efter 2017-05-31 kommer inte att beaktas.

Information

Omfattning

7,5 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-44.

Studietakt

Halvfart, på kvällstid.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Ahlin Filip