Nyhetsarkiv Utbildningar

 • Registrering för dig som antagits till vårterminen 2018

  För dig som antagits till utbildning som startar vårterminen 2018 sker obligatorisk registrering måndag 8 januari kl. 10.00-16.00 (drop-in).

  Ta med giltig ID-handling!

 • Studentkårens nya ledare

  De ägnar sin fritid åt att din studietid på Försvarshögskolan ska bli så bra som möjligt. Möt Emma-Louise Juneskans och Charles Boström, studentkårens nya generaler.

  8 december 2017

 • Vill du bli officer? Ansök nu!

  Nu kan du som har genomfört, eller nu genomför, militär grundutbildning eller motsvarande söka till officersprogrammet som startar höstterminen 2018. Ansökan är öppen 1 december–31 januari.

  1 december 2017

 • Försvarshögskolan föreslås få magister- och masterexamensrätt i försvar, krishantering och säkerhet

  Högskolornas tillsynsmyndighet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), föreslår idag att Försvarshögskolan ska få tillstånd att inrätta masterprogram i försvar, krishantering och säkerhet. Sista steget är därmed taget innan formellt beslut tas av regeringen under 2018.

  29 november 2017

 • Storsatsning på Försvarshögskolan i budgetpropositionen

  Försvarshögskolan föreslås få 200 nya utbildningsplatser, tio miljoner kronor i nya forskningsanslag och ytterligare totalt tolv miljoner till officersprogrammet. Det framgår av regeringens budgetproposition. Förslaget innebär 32 miljoner kronor extra till lärosätet under de närmaste tre åren.

  20 september 2017

 • Fördjupat samarbete mellan Sverige och Sydkoreas försvarshögskolor

  Under gårdagen undertecknades ett "Technical agreement" mellan Försvarshögskolan och Korea National Defense University (KNDU). Avtalet innebär ett fördjupat samarbete och utökat utbyte av studenter och personal, forskningssamarbete och besök.

  14 september 2017

 • Försvarshögskolan utbildar chefer i säkerhetsskydd

  Under gårdagen publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet med krav att Säkerhetspolisen ska ta fram en särskild utbildning för säkerhetsskyddschefer som ska ingå i ledningen för statliga myndigheter. En sådan utbildning riktad mot chefer genomförs redan vid Försvarshögskolan, i samarbete med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

  7 september 2017

 • Magisterstudenten Tove gör fältstudie i Beirut

  Tove Lyssarides läser magisterprogrammet i statsvetenskap på Försvarshögskolan. Just nu skriver hon sin uppsats, men inte hemma i Sverige – MFS-stipendiet tog henne till Libanon och Beirut.

  5 maj 2017

 • Rekordstort söktryck till Försvarshögskolans utbildningar

  Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterade igår höstterminens anmälningsstatistik. Statistiken visar en nationell trend, där allt färre svenskar söker sig till högre utbildning.

  20 april 2017

 • Slaget om Normandie: nygammal fältövning återuppstår

  Kadetterna på officersprogrammet 14-17 har nyligen kommit hem från en veckas fältövning i Normandie. Övningen ingick i kursen marksyntes som är en påbyggnadskurs i taktik och gemensamma operationer under ämnet krigsvetenskap.

  10 april 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 918.