Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

Behörighetskrav

För bli antagen till Officersprogrammet krävs särskilda personliga egenskaper, men du måste också uppfylla en rad formella krav.För behörighet krävs:

 • Slutbetyg eller avgångsbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning, eller motsvarande.
 • Svenskt medborgarskap.
 • Fullgjord militär grundutbildning eller motsvarande utbildning med godkänt resultat (se längre ner på sidan).
 • Genomgången säkerhetsprövning och att du uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.
 • Godkänt betyg i Ma B samt Sh A (områdesbehörighet 5). I det nya betygsystemet krävs Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2 (lägst betyg E i varje ämne).
 • Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller godkänt resultat från motsvarande militär utbildning.
 • Att du uppfyller Försvarsmaktens föreskrivna medicinska fordringar.
 • Att du uppfyller kraven för fysiska tester.
 • Att du uppvisar godkänt resultat på inskrivningsprov.
 • Att du av Försvarshögskolan har bedömts lämplig för utbildningen.

För militärteknisk inriktning krävs dessutom:

 • Godkänd i Ma C samt Fy B (områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik, samt områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi). I det nya betygsystemet krävs Matematik 3b, alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Fysik 2 (lägst betyg E i varje ämne).

För ytterligare information om behörighetskraven för Officersprogrammet, se Försvarshögskolans antagningsordning (i högerkolumnen).

Information om säkerhetsprövning

Som en del av behörighetskravet till Officersprogrammet ingår att du måste genomgå och uppfylla kraven enligt säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning. Du som går vidare kommer att få en blankett e-postad till dig från Försvarshögskolan. Blanketten fungerar som ett underlag för säkerhetsprövningen. Du fyller i blanketten enligt medföljande instruktioner och e-postar sedan tillbaka blanketten.

Vad innebär militär grundutbildning

För att anses ha militär grundutbildning måste du ha gjort något av följande alternativ:

 • Genomfört GU med godkänt resultat (militär grundutbildning, minst nio månader från och med 2016).
 • Genomfört GMU (grundläggande militär utbildning, tre månader) med godkänt resultat samt genomfört FOK (förberedande officerskurs, tre månader) med godkänt resultat.
 • Genomfört GMU med godkänt resultat samt ha varit anställd minst nio månader inom Försvarsmaktens insatsorganisation. (Vid ansökan måste detta styrkas med betyg från GMU, samt ett intyg (PDF, 38 kB) som visar minst nio månaders anställning. OBS "anställningsbevis" är inte ett giltigt intyg.)
 • Genomfört godkänd värnplikt fram till och med 2010.

Saknar du militär grundutbildning?

Information om militär grundutbildning (GU) och hur du ansöker hittar du på Försvarsmaktens rekryteringssajt, (länk i högerkolumnen).