Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

Antagningsprocessen

Preliminär tidplan för antagningen till Officersprogrammet 2018.

Tidpunkt

höst
2017

Ansökan till Officersprogrammet öppen under perioden 1 december - 31 januari.

T o m v.6 2018

Behörighetsgranskning genomförs på samtliga anmälningar som kommit in till Officersprogrammet.

v. 02
2018

Rekryteringsmyndigheten påbörjar arbetet med att kalla till tester, som genomförs vid Rekryteringsmyndighetens kontor i Stockholm och Malmö. Kallelser skickas per post till din folkbokföringsadress.

v. 5-20 2018

Tester genomförs vid Rekryteringsmyndigheten under två sammanhängande dagar. De innehåller: fysiska prov (kondition genom cykeltest och styrka genom dragstång Isokai), läkarundersökning, teoretiskt prov samt psykologintervju och proffessionsintervju. Läs mer i dokumentet Beskrivning av lämplighetsbedömningen inför antagning till Officersprogrammet (PDF, 189 kB)

Om du har godkända och giltiga (max 12 månader gamla) testresultat från antagningsprövningen till GU genomför du endast psykologintervju och professionsintervju.

v.21 2018

Sista kompletteringsdatum för pågående studier är 21 maj.

v. 21 2018

Urval 1 genomförs 23 maj och antagningsbesked skickas ut. I antagningsbeskedet framgår om du har antagits till Officersprogrammet och mot vilken inriktning, alternativt om du har placerats som reserv eller strukits på grund av att du inte är behörig efter genomförda tester och intervjuer

v. 24 2018

Sista svarsdag för urval 1 är 14 juni.

v. 24 2018

Urval 2 genomförs 15 juni.

v. 33 2018

Preparandutbildningen startar på Militärhögskolan Karlberg. Samtliga antagna till Officersprogrammet deltar i denna utbildning som genomförs i Försvarsmaktens regi.

v. 35 2018

Officersprogrammet 2018 startar sin högskoleutbildning den 27 augusti.