Officersprogrammet

Här kan du läsa om Officersprogrammets innehåll och antagning. Du kan söka till utbildningen under ansökningsperioden som är 1 december till 15 januari.

En högskoleutbildning i uniform

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder fram till officersexamen. För att kunna bli antagen till Officersprogrammet måste du ha genomfört en militär grundutbildning.

En chefsutbildning

Varje år antas mellan 100-150 personer till Officersprogrammet. Antalet utbildningsplatser styrs av Försvarsmaktens personalbehov. Efter utbildningen kan du bli anställd som officer i Försvarsmakten - ett yrke som erbjuder många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband och leda utbildning av soldater och sjömän, du kan också tjänstgöra i staber nationellt och internationellt. Du har också möjlighet att bli anställd som deltidstjänstgörande officer och tjänstgöra under vissa perioder parallellt med en civil karriär.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen är lång och innehåller många steg - allt med syfte att få fram lämpliga kandidater. För att kunna antas måste du ha tidigare erfarenhet från Försvarsmakten, antingen genom att ha gjort värnplikten före 2010 eller genom att skaffa sig grundläggande militär utbildning. Läs mer om detta under fliken Behörighet.

Förmånlig utbildning

Officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolan i Stockholm och omfattar både praktiska och teoretiska studier. Större delen av utbildningen sker på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm, förutom två terminer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på Försvarsmaktens funktionsskolor. När du läser på Officersprogrammet är du dels högskolestudent på Försvarshögskolan men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Utbildningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagspenning. Detta gör att du inte behöver ta några studielån. Medelåldern bland de antagna är 23 år och cirka tio procent är kvinnor.

Kursinformation

Omfattning

180 högskolepoäng

Studietakt

100%

Kursort

Stockholm + Försvarsmaktens skolor runtom i Sverige

Ansvarig enhet

Kontakt