Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

Utlandsstudier

Studenter på Officersprogrammet kan åka under sin sista termin och skriva sitt självständiga arbete på något av våra partnerlärosäten.

Generella krav för att ansöka till utbytesplats

  1. Du måste uppfylla följande krav för att få söka en utbytesplats vid ett av Försvarshögskolans partnerlärosäten.
  2. Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad på heltidsstudier vid Försvarshögskolan.
  3. Du måste vara godkänd på minst en termins heltidsstudier (30 hp) på Försvarshögskolan vid ansökningstillfället.
  4. Du ska ha läst minst ett år på heltid på akademisk nivå innan mobilitetsperioden för studier påbörjas.
  5. Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier och ska kunna tillgodoräknas vid Försvarshögskolan.

Krav för att ansöka till utbytesplats på Officersprogrammet

Studenten ska minst inneha språkkunskaper motsvarande STANAG nivå 2+ i engelska.

Urval för nominering till utbytesplats

Studenter som ansöker om en utbytesplats och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+ ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs.

Om de sökande inte tidigare har deltagit i Erasmusprogrammet och uppfyller de generella kraven och konkurrens om utbytesplatserna uppstår, ska urval göras enligt nedanstående kriterier. Om studenter har samma meritvärde avgörs urvalsprocessen genom lottning.

Meritvärdering

Meritpoängen för alla punkter summeras och den student som erhåller det högsta meritvärdet nomineras till utbytesplatsen.

  • Godkända högskolepoäng: Meritpoäng för totalt antal inrapporterade och godkända högskolepoäng på Officersprogrammet under termin 1, 2 och 3 vid Försvarshögskolan registrerad i Ladok. Det är antalet godkända högskolepoäng vid sista ansökningsdag som avses. Högskolepoäng som inrapporteras efter sista ansökningsdag beaktas inte.
  • Medelbetyg: Meritpoäng för medelbetyg på kurs på officersprogrammet under termin 1, 2 och 3 som finns rapporterade i Ladok vid sista ansökningsdag. Alltså; betyg på kurser från termin 1, 2 och 3 dividerat med antal möjliga poäng (termin 1, 2 ,3)
  • Uppdrag: Meritpoäng ges för förtroendeuppdrag. Detta ska styrkas med intyg. Student kan maximalt erhålla 3 meritpoäng.

Läs mer i riktlinjerna som du hittar i högerkolumnen.

Läs mer och sök

Läs mer om Erasmus+ och hur man söker.

Kontaktperson

Nina Gemvik
Kval handläggare
Militära programledningen, Samordningsavdelningen

Nina.Gemvik [at] fhs.se