Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

Praktisk utbildning vid Försvarsmaktens skolor

Senast under tredje terminen lämnar du in önskemål om inriktning för termin 4 och 5 som genomförs vid någon av Försvarsmaktens skolor runt om i Sverige.

Antalet utbildningsplatser mot varje inriktning är begränsat och styrs av Försvarsmaktens behov av nya officerare. Alla utbildningsindelningar genomförs inte varje år. Försvarsmaktens har gjort en preliminär uppskattning av vilka och hur många inriktningar som kommer erbjudas för de studenter som påbörjar Officersprogrammet 2017. Du hittar planeringen i högerkolumnen.

Utbildningen är funktionsinriktad, bygger på de teoretiska grunder som ingår i programmet och består i huvudsak av tillämpade eller praktiska moment i de olika ämnena. Den här delen av utbildningen är nödvändig för yrkesutvecklingen och ger underlag för din reflektion runt såväl professionen som din personliga utveckling.

Krigsvetenskap

Krigsvetenskaplig inriktning har tio utbildningsindelningar:

  • Markstrid
  • Indirekt bekämpning
  • Fältarbeten
  • Försörjning
  • Ledningssystem
  • Luftvärn
  • Säkerhetsförband
  • CBRN
  • Amfibie
  • Stridsledning (STRIL) inom flygvapnet.

Militärteknik

Militärteknisk inriktning har två ubildningsindelningar, en mot armén och en mot flygvapnet.