Geografisk information för Försvarsmakter (Nordisk GIS-kurs) 6 hpKursen kan erbjudas personal från Försvaret i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den omfattar fyra block med inriktningar:

  • Kartan.
  • Geografisk informationsteknik.
  • Informationsförsörjning och internationella insatser.
  • Nationella tillämpningar.

De tre första blocken är utformade för att kunna erbjudas elever från samtliga nordiska länder och de genomförs i för blocket utsett nordiskt land. Det fjärde blocket tar upp nationella förhållanden och genomförs i respektive hemland.

Kursen genomförs huvudsakligen såsom lärarledd utbildning där kursdeltagarna kommunicerar med varandra och kursledningen.

Kursinformation

Omfattning

6 hp (4 veckor)

Nivå

Grundnivå

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning, ingen särskild behörighet krävs.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt