Grundkurs i geografiska informationssystem 1,5 hp

Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig grundläggande förståelse för geografiska informationssystem; vilka möjligheter som finns och hur hanteringen av geografisk information är organiserad i Försvarsmakten.

Genom presentationer och praktiska arbetsmoment erbjuds eleverna att lära sig hantera GIS och geodata som verktyg för att skapa efterfrågade produkter som stöd för verksamheten inom det egna förbandet.

Kursinformation

Omfattning

1,5 hp (1 vecka)

Nivå

Grundnivå

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och ingen särskild behörighet krävs, dock krävs viss datorvana för att kunna tillgodogöra sig kursens praktiska moment. Kursmaterialet och program är på engelska varför god läsförståelse i engelska är en förutsättning.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt