Chief Information Assurance Officer-utbildning

Kursen är en samverkan mellan Försvarshögskolan, MSB, PTS och FRA. Den syftar till att öka förmågan av balanserad riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål och därmed svara för ett kvalificerat stöd till organisationens ledningsgrupp.

Kursen är riktad till dig som skall leda informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom närings­livet. Grundkursen riktar sig även till chefspersoner inom organi­sationen.

Information

Kurstider 2017

Kursen genomförs vecka 40 och vecka 44.

Kursavgift

Kursavgiften är 45 000 kronor. I detta ingår daglig lunch, en gemensam middag samt fri tillgång till kaffe och frukt. Resor och logi ingår inte.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 2017-08-31. Anmälan är bindande.

Anmälningarna kommer att värderas och prioriteras utifrån den sökandes bakgrund och erfarenhet av samhällsviktiga system och funktioner för att kursen ska få en bred representation från dessa områden.

Antagningsnämnd genomförs och besked om kursplats meddelas 2017-09-08.