Chief Information Assurance Officer-utbildning

Kursen är en samverkan mellan Försvarshögskolan, MSB, PTS och FRA. Den syftar till att öka förmågan av balanserad riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål och därmed svara för ett kvalificerat stöd till organisationens ledningsgrupp.

Kursen är riktad till dig som skall leda informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom närings­livet. Grundkursen riktar sig även till chefspersoner inom organi­sationen.

Kursen

Kursen syftar till att sätta informationen i fokus och öka förmågan av balanserad riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål. Som CIAO utgör du ett kvalificerat stöd till organisationens ledningsgrupp.

För vem?

Kursen är riktad till dig som ska leda informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom näringslivet. Grundkursen riktar sig även till chefspersoner inom organisationen.

Du har akademisk eller motsvarande erhållen teoretisk bakgrund och väl dokumenterad professionell karriär inom informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Kursen genomförs i huvudsak på svenska och är öppen för sökande från de nordiska grannländerna.

Upplägg och innehåll

Kursen 2017 omfattar två veckor och genomförs vecka 40 och 44. Den omfattar totalt 80 timmar med föreläsningar av nationella och internationella experter, gruppuppgifter och seminarier. Vi lägger stor vikt vid att utnyttja kursdeltagarnas kompetens och erfarenheter. Dessutom inbjuds deltagarnas chefer till ett av de avslutande kursmomenten och avslutningsmiddagen.

Kursinnehåll:

  • Internationella aktörer och regelverk.
  • Nationella krisledningssystemet.
  • Ledning och riskhantering.
  • Planering och arkitektur.
  • Efterlevnad av regelverk.
  • Studiebesök och övning.

Allt du behöver är en laptop. Genom Försvarshögskolans distansutbildningssystem får du tillgång till kursrelaterad litteratur, lektionsunderlag och övrig information. Här kan du även kommunicera med kursledning och de andra kursdeltagarna.

Kursen genomförs i Försvarshögskolans lokaler i Stockholm och är årligen begränsad till 20 kursdeltagare.