Kurs i informationssäkerhet för chefer

Kursen sträcker sig över två dagar och riktar sig till organisationschefer med personal- och budgetansvar, främst inom offentlig sektor. Kursen ger insikt i hur olika krav på administrativ- respektive teknisk säkerhet påverkar verksamheten och de beslut som fattas. Kursen ges i samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Intresseanmälan

(Kurstillfället den 29-30 november 2017 är fulltecknat!)

Kursen kommer preliminärt att ges nästa gång i maj-juni 2018. Om du fyller i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig när datum för kommande kurstillfälle är fastställda.

OBS att vi enbart använder lämnade uppgifter för kontakt med dig i ovan angivet syfte. Dina personuppgifter behandlas vidare i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Kontaktuppgifter: