Kurs i informationssäkerhet för chefer

Kursen sträcker sig över två dagar och riktar sig till organisationschefer med personal- och budgetansvar, främst inom offentlig sektor. Kursen ger insikt i hur olika krav på administrativ- respektive teknisk säkerhet påverkar verksamheten och de beslut som fattas. Kursen ges i samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om kursen

Cecilia Laurén från FRA föreläser, maj 2013

Kursen har till syfte att ge en introduktion till ämnet informationssäkerhet för chefer som vill fylla en kompetenslucka på ett tidseffektivt sätt. Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna beskriva hur man strukturerat kan leda arbetet med informationssäkerhet inom den egna organisationen.

Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, demonstrationer och gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till en bred målgrupp av organisationschefer inom offentlig sektor, men även till högre chefer inom näringslivet samt i företag och organisationer som arbetar med, eller påverkas av, informationssäkerhetsfrågor. Tidigare deltagare har främst varit chefer på mellan- upp till direktörsnivå.

Kursupplägg

Kursen ges under två heldagar vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Den första kursdagen består av föreläsningar som fokuserar på:

 • Introduktion till ämnet informationssäkerhet.
 • Informationssäkerhetsområdets aktörer och gällande svensk lagstiftning.
 • Hur man som chef i staten bör förhålla sig till området informationssäkerhet i ett koncernperspektiv.

Kursens andra dag ägnas åt presentationer av:

 • De senaste trenderna och utmaningarna vad gäller såväl teknik som administrativa processer.
 • Demonstrationer av aktuella sårbarheter i myndighetsnätverk och vanligt förekommande IT-attacker.
 • Tips om hur man genom initierat beslutsfattande kan komma till bukt med de vanligaste informationssäkerhetsrelaterade problemen.
 • Villkor och möjligheter för att kunna utreda IT-brott.

Kursen avslutas med ett seminarium där deltagarna får möjlighet att diskutera frågeställningar och erfarenheter med kursens lärare och varandra.

Kommande kurstillfällen

 • 29-30 november, 2017
  Anmälan för höstens kursomgång är nu öppnad. Sista anmälningsdag är fredagen den 17 november, men boka gärna i god tid eftersom kursen vanligtvis blir fulltecknad. (Kursen är fulltecknad // 2017-09-26)

Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper. Deltagarna bör dock vid kursens start kunna besvara följande frågor angående sin egen organisation:

 • Hur leds arbetet med informationssäkerhet vid er organisation? Följer ni någon standard?
 • Vilka informationstillgångar är mest kritiska i er verksamhet?
 • Hur hanterar ni risker? Vad är "det värsta" som kan drabba er organisation?

Sagt om kursen

Mycket bra kurs som skapar medvetenhet och nätverksbyggande!
Oerhört bra kurs som ger en tankeställare!
Mycket givande kurs, bra genomförd!

Tidigare deltagare

Nedan finns ett urval av myndigheter, organisationer och företag som tidigare skickat deltagare till kursen (i bokstavsordning):

Ekonomistyrningsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Handelsbanken, If Skadeförsäkringar AB, Kustbevakningen, Lotteriinspektionen, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Näringsdepartementet, Post- och telestyrelsen, Pulsen AB, Riksdagsförvaltningen, Rikspolisstyrelsen, Riksrevisionen, Rymdstyrelsen, Skatteverket, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökning och TDC Sverige AB.

Bland deltagarna har även funnits representanter från kommuner, landsting, länsstyrelser, domstolar och polismyndigheter.

Anmälan

Kursinformation

Omfattning

Två dagar

Studietakt

100 %

Studieort

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Kostnad

6 000 kr exkl. moms

Sista anmälningsdag

Fredag den 17 november

Övrigt

Kursen ges den 29-30 november, 2017. (OBS fulltecknad!)

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Lars Löfgren