Kurs i informationssäkerhet för chefer

Kursen sträcker sig över två dagar och riktar sig till organisationschefer med personal- och budgetansvar, främst inom offentlig sektor. Kursen ger insikt i hur olika krav på administrativ- respektive teknisk säkerhet påverkar verksamheten och de beslut som fattas. Kursen ges i samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Program

Här finns programmet för kursen som gavs våren 2013. Kursen förnyas dock kontinuerligt efter beaktande av synpunkter och återkoppling från tidigare kursdeltagare. Program för kommande kursomgång skickas ut till anmälda deltagare några veckor innan kursstart.

Program för Kurs i informationssäkerhet för chefer, 28-29 maj, 2013