Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 1

Kurstillfällen och anmälan

Kursens längd är tre veckor. Kursen genomförs vid två olika tillfällen under vårterminen.

Kurstillfällen 2018

Kurstillfälle 1: 29 januari - 16 februari

Kurstillfälle 2: 14 maj - 1 juni

Anmälan

Sista anmälningsdag MSB: 16 november 2017 (kurstillfälle 1) och 7 mars 2018 (kurstillfälle 2).

Sista anmälningsdag FM: se FM hemsida

Anmälan MSB sker på MSB:s hemsida för kursen: Högre kurs i samhällets krisberedskap Steg 1.

För Försvarsmaktspersonal sker anmälning till Försvarsmaktens chefsutvecklingsenhet. Gå in på www.forsvarsmakten.se och gå till "För dig som redan är anställd" för att se de interna annonserna. Ansök sedan via ansökningsknappen. Respektive myndighet beslutar om ditt deltagande.