Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 1

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statliga myndigheter, kommuner och landsting, privat näringsliv samt frivilliga organisationer.

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisation samt grundläggande kunskaper och samhällets krisberedskap och totalförsvar.

MSB förbehåller sig rätten till urval vid kursen. Hänsyn tas till att det ska finnas en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.