Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 2

Kurstillfällen och anmälan

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor genomförs under hösten 2017 och resterande tre kursveckor (inklusive studieresa utomlands) genomförs under våren 2018.

Kurstillfälle hösten 2017/ våren 2018

16-27 oktober 2017 (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa inom Sverige) samt 20 november - 1 december 2017 (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa till Bryssel). Datum för de tre kursveckorna under våren 2018 är ej ännu fastställda och meddelas senare.

Anmälan

Kursen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten. Anmälan sker på MSBs hemsida för kursen: Högre kurs i samhällets krisberedskap Steg 2. För Försvarsmaktspersonal sker anmälning till Försvarsmaktens chefsutvecklingsenhet. Gå in på www.forsvarsmakten.se och gå till "För dig som redan är anställd" för att se de interna annonserna. Ansök sedan via ansökningsknappen. Respektive myndighet beslutar om ditt deltagande.

Sista anmälningsdag MSB: 16 juni 2017 (OBS! Förlängd anmälningstid)

Sista anmälningsdag FM: se FM hemsida

Kostnad

För denna kurs debiterar MSB en avgift om 18 000 SEK (10 000 SEK för steg 1 och 8 000 SEK för steg 2).

Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Fakturering

Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för bokning av resor, mat och boende. Efter att varje delkurs genomförts (del 1 respektive del 2) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för de kostnader som avser deltagarens resor, kost och logi i samband med studieresorna. Kostnaderna för detta beräknas för Steg 2, del 1 till 12 000 kronor och för Steg 2, del 2 till 15 000 kronor (beloppen avser exklusive moms).

Återbud

Vid återbud som lämnas senare än åtta veckor före kursstart kommer FHS att debitera återbudsavgift. Avgiften baseras på sådana kostnader där inte avbeställning kan göras av bokningar (främst i samband med studieresor) som gjorts för deltagarens räkning. Återbudsavgiften kan variera beroende på vilka avbokningar som är möjliga att göra men kan maximalt uppgå de belopp som anges ovan (12 000 respektive 15 000 kronor).