Juridisk rådgivning vid kris

"Juridisk rådgivning vid kris" är en grundläggande kurs i juridisk rådgivning vid kris som vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Innehåll

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Juridiska traditioner och förhållningssätt samt deras påverka på en juridisk rådgivare
  • Krisens villkor och den legala dimensionen
  • Modell för juridisk rådgivning: Advice in crisis SALT (Solution oriented, Articulate, Legally sufficient, and Timely); PREP; SOAP; GAIN
  • Ansvarsutkrävande och dess påverkan på relationen mellan beslutsfattaren och den juridiska rådgivaren
  • Kriskommunikation och samspel mellan beslutsfattaren och dennes rådgivare inom kriskommunikation och juridik
  • Moral och etik vid beslutsfattande och juridisk rådgivning
  • Juridiska utmaningar exemplifierade genom fallstudier
  • Aktuella erfarenheter och erfarenhetsåterföring från kända händelser

Pedagogik och metod

Kursen har ett fokus på aktivt ömsesidigt lärande mellan föreläsare och deltagare och genomförs genom föreläsningar, diskussioner, grupplaborationer, paneldiskussioner, scenariospel samt synteser.

Kursen använder en lärplattform för interaktivt lärande och förberedelser. Kursen påbörjas nätbaserat med obligatoriska förstudier och uppgifter före första fysiska mötet med den samlade kursen.

Kursen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Upplägg och omfattning

Kursen genomfattar fyra dagars utbildning och genomförs på Försvarshögskolan i Stockholm samt genom nätbaserade förstudier på en lärplattform.