Juridisk rådgivning vid kris

"Juridisk rådgivning vid kris" är en grundläggande kurs i juridisk rådgivning vid kris som vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Kurstillfällen & ansökan

Kurstillfällen 2017

7-10 november

Ansökan

25 augusti

Ansökan görs på MSB:s hemsida för kursen: Juridisk rådgivning vid kris