Juridisk rådgivning vid kris

"Juridisk rådgivning vid kris" är en grundläggande kurs i juridisk rådgivning vid kris som vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Deltagaren ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om den egna organisationens uppdrag och roll.