IL - Indirekt ledarskap

IL - Indirekt ledarskap är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

Utbildningar

IL - Grundkurs
Kursen syftar till att ge en förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse för verksamheten samt ge verktyg för att utveckla det egna indirekta ledarskapet

HIL - Handledarutbildning IL
Efter genomgången kurs och en på egen hand genomförd kurs, med handledare från Försvarshögskolan som observatör, kan man själv genomföra kurser i Indirekt ledarskap.