JGL - Jämställdhet Göra Lära

JGL – Jämställdhet Göra Lära, är en basutbildning om jämställdhet och ledarskap. Behovet av kunskap om jämställdhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer.

Fördjupningsmaterial

För dig som vill fördjupa dig, ta fram fakta eller följa jämställdhetsdebatten finns här ett antal länkar till förfogande. De är indelade i olika områden:

Myndigheter och politisk styrning

Jämställdhetspolitiken

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Utbildning och forskning

Nationella sekretariatet för genusforskning

Kilden

Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet

Arbetsmarknad och arbetsliv

Women to the top

Organisationer

European Commission's webpages on Gender Equality

Media

Allt är möjligt – mediekritiskt nätverk

Nätverk och mötesplatser

Feminetik.se

Jämställdhetsplaner

DO – Aktiva åtgärder och jämställdhetsplaner

Utbildningsmaterial

Genusbalans

Överenskommelser

FNs fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995

United Nations Division for the Advancement of Women (DAW)

Mänskliga rättigheter

Europarådet – mänskliga rättigheter

Försvarhögskolan ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkas här.