JGL - Jämställdhet Göra Lära

JGL – Jämställdhet Göra Lära, är en basutbildning om jämställdhet och ledarskap. Behovet av kunskap om jämställdhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer.

Utbildningar

JGL - Basutbildning
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området

HJGL - Handledarutbildning JGL
Handledarutbildningen syftar till en förmåga att planera, genomföra och utvärdera Jämställdhet Göra Lära-kurser. Kursen riktar sig till blivande handledare av utbildningar i JGL.