Ledarskap i praktiken

Ledarskap i praktiken är ett kurspaket bestående av fyra kurser tillika uppdragsutbildningar om vardera 7,5 hp som riktar sig till verksamma chefer och ledare inom olika myndigheter, företag och föreningar.

Kurserna syftar till att främja den studerandes personliga ledarutveckling över tid genom tillägnande och omsättning av vetenskaplig kunskap om ledarskap i det egna arbetslivet och praktiken. Utbildningen är sprungen ur Försvarshögskolans starka utbildnings- och forskningstradition inom ledarskapsområdet, inom såväl civil som militär kontext.

Kurserna behandlar såväl deskriptiv ledarskapsteori som beskriver och förklarar hur olika ledarskapsprocesser fungerar, som preskriptiv ledarskapsteori, vilken specificerar vad ledare bör eller kan göra för att bli effektiva utifrån kända vetenskapliga evidens.

Kurserna bygger innehållsmässigt på varandra men kan läsas separat utan inbördes ordning.

Ledarskap i praktiken

Fyra kurser ingår i Ledarskap i praktiken. Genom att söka hela kurspaketet garanteras plats på alla fyra kurser.

Januari 2017 startar "Att leda och utveckla sig själv 7,5hp (ALUSS) och i februari startar "Att leda och utveckla grupper och teams 7,5hp (ALUGT).

Augusti 2017 startar "Att leda och utveckla individer 7,5hp" (ALUI) samt "Att leda och utveckla organisationer 7,5hp (ALUO).

Samtliga kurser genomförs på kvartsfart, vilket motsvarar cirka 8-10 timmars individuella studier i veckan under en femmånadersperiod samt ett gemensamt kurstillfälle á 2-3 dagar per månad. Utgångspunkten är att för kursdeltagaren möjliggöra en kombination av heltidsarbete och studier, det vill säga en något ökad arbetsbelastning under en begränsad tidsperiod.

Vid de gemensamma kurstillfällena varvas teori, tillämpning, reflekterande team, målsättningsarbete, uppföljning och redovisning av examinationsuppgifter. Mellan kurstillfällena arbetar den studerande med utvecklingen av sitt ledarskap utifrån egna målsättningar. Detta utvecklingsarbete antar ett vetenskapligt förhållningssätt och omfattar därmed en grundlig förankring i kurslitteraturen. Utvecklingsarbetet sammanfattas inom ramen för ett antal skriftliga examinationsuppgifter.

Ansvarig lärare och kontakt

Andreas Bencker
Universitetsadjunkt i psykologi
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Andreas.Bencker [at] fhs.se