Ledarskap i praktiken

Ledarskap i praktiken är ett kurspaket bestående av fyra kurser tillika uppdragsutbildningar om vardera 7,5 hp som riktar sig till verksamma chefer och ledare inom olika myndigheter, företag och föreningar.

Kurserna syftar till att främja den studerandes personliga ledarutveckling över tid genom tillägnande och omsättning av vetenskaplig kunskap om ledarskap i det egna arbetslivet och praktiken. Utbildningen är sprungen ur Försvarshögskolans starka utbildnings- och forskningstradition inom ledarskapsområdet, inom såväl civil som militär kontext.

Kurserna behandlar såväl deskriptiv ledarskapsteori som beskriver och förklarar hur olika ledarskapsprocesser fungerar, som preskriptiv ledarskapsteori, vilken specificerar vad ledare bör eller kan göra för att bli effektiva utifrån kända vetenskapliga evidens.

Kurserna bygger innehållsmässigt på varandra men kan läsas separat utan inbördes ordning.

Att leda och utveckla sig själv 7,5 hp

Kursens syfte är att behandla psykologisk teori, forskning och tillämpning inom området självledarskap.

Kursen är upplagd utifrån självledarskap, förmåga till självreglering och självkännedom ur ett personlighetspsykologiskt, kognitivt, affektivt och beteendeperspektiv. Tillämpning kommer att ske av psykologiska teorier, metoder och träningstekniker.

I kursen ingår följande tema och moment:

  • Självledarskap, människans psykologi och självet.
  • Kognitiv beteendepsykologi i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  • Mening, mål, motivation och självreglering.
  • Ledarskap och Självkännedom (LoS).
  • Psykologisk färdighetsträning.

Kursen består av ett antal lärarledda sammankomster, där emellan krävs enskilda studier.

Kurstillfällen 2018

Kursstart vecka 804.

Sista anmälningsdatum: Tisdag 2018-01-02

Kursdatum: v. 804, 22-24/1 (3 dagar); v. 807, 13-14/2 (2 dagar); v. 812, 20-21/3 (2 dagar); v. 817, 23-25/4 (LoS 3 dagar); v. 823, 4-5/6 (2 dagar)

Kurstillfällena omfattar två-tre dagar i början av de veckor kurstillfällena ges.

Klockslagen vid kurstillfällena är generellt enligt följande: Första dagen startar kl. 1030 och sista dagen slutar kl. 1500. Kvällsaktiviteter kan förekomma.

Anmälan

Du anmäler dig genom att följa länken Anmäl dig här (i höger kolumn).

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa

Kursinformation

Omfattning

7,5 högskolepoäng

Studietakt

kvartsfart/dag

Nivå

Grundnivå

Behörighet

Grundläggande behörighet

Studieort

Karlstad

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgift 35 000 kr. exkl moms. Ev. kostnader för boende och resor tillkommer.

Sista anmälningsdag

2018-01-02

Övrigt

Kursen ingår i Ledarskap i praktiken.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt