HLoS - Ledarskap och självkännedom, handledarutbildning

Under handledarutbildningen läggs stor vikt vid att förstå kopplingen mellan LoS teoretiska grund och reflektionsfrågorna i LoS övningspärm.

Kursen lär ut teorigrunden för LoS och deltagarna ska efter genomgången kurs självständigt kunna genomföra utbildning i LoS.

Kursen riktar sig till konsulter inom personal och utvecklingsavdelningar inom och utanför Försvarsmakten.

Kursinformation

Omfattning

2 dagar. Kursen är ej poänggivande.

Studietakt

Helfart

Behörighet

Genomgången LoS krävs.

Studieort

Karlstad

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen genomförs efter beställning. Begär offert.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Bencker, Andreas