(SCU) Strategisk chefsutveckling

Ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå

Innehåll

Programmet pågår under ett år, från augusti till juni, och omfattar tre programområden.

Programområde 1: Strategiskt ledarskap offentlig förvaltning

  • 1:1: Strategisk chef i myndigheter och statliga bolag
  • 1:2: Personlig ledarutveckling för exekutiva chefer

Programområde 2: Strategiskt ledarskap totalförsvar

  • 2:1: Strategisk chef i totalförsvaret
  • 2:2: Operativ chef i totalförsvaret

Programområde 3: Säkerhetspolitik och strategiskt tänkande

  • 3:1: Strategy and Security Policy in the Baltic Sea Region

Kontaktpersoner

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se

Kontaktpersoner

Per Åke Mårtensson
Kurssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

PerAke.Martensson [at] fhs.se