(SCU) Strategisk chefsutveckling

Ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå

Kurstillfällen och anmälan

Programmet pågår under ett år, från augusti 2017 till jun 2018.

Programdeltagare föreslås av sin arbetsgivare.

Välkommen med din ansökan till Per-Åke Mårtensson (per-ake.martensson [at] fhs.se) senast fredag den 18 maj 2017. Programledningen ansvarar för urval och antagning. Besked om antagning lämnas senast den 21 juni 2017.

Kostnad

Programområde 1: Strategiskt ledarskap offentlig förvaltning

  • 1:1: Strategisk chef i myndigheter och statliga bolag: 30 000 SEK
  • 1:2: Personlig ledarutveckling för exekutiva chefer: 30 000 SEK

Programområde 2: Strategiskt ledarskap totalförsvar

  • 2:1: Strategisk chef i totalförsvaret: 30 000 SEK
  • 2:2: Operativ chef i totalförsvaret: 30 000 SEK

Programområde 3: Säkerhetspolitik och strategiskt tänkande

  • 3:1: Strategy and Security Policy in Baltic Sea Region: 30 000 SEK

Total programkostnad SCU 2017-2018: 150 000 SEK

Kontaktperson

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Per Åke Mårtensson
Kurssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

PerAke.Martensson [at] fhs.se