(SCU) Strategisk chefsutveckling

Ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå

Målgrupp för Strategisk chefsutveckling

Programmet Strategisk chefsutveckling vid Försvarshögskolan är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

  1. Personer som antingen innehar en chefsbefattning på strategisk nivå eller förväntas tillträda en sådan inom kort.
  2. Personer som av sin arbetsgivare bedöms ha potential för befordran till strategisk nivå kan komma ifråga.
  3. Personer på militär nivå avses individer på befattningar i OF/CF 5-8.
  4. Chefsbefattningar på nivån närmast under generaldirektören. Chefer med potential att komma till denna nivå.

Tidigare kursdeltagare

Jonas Hysing

Programmet ger deltagarna goda förutsättningar att hantera strategiska frågor, oavsett vilken organisation man tillhör.

Jonas Hysing, Polisintendent, Rikskriminalpolisen,chef för Nationella Taktiska Rådet (NTR).

Helena Holmstedt

Programmet har gett mig personlig ledarskapsutveckling och kunskap om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska förutsättningar i en omvärld i stor förändring.

Helena Holmstedt, Ekonomidirektör för Försvarsmakten.

Fredrik Hassel

Jag har fått en unik möjlighet att utvecklas som ledare samtidigt som jag har fått en fördjupad kunskap om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska förutsättningar.

Fredrik Hassel, Ställföreträdande generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se

Per Åke Mårtensson
Kurssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

PerAke.Martensson [at] fhs.se