UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

UGL utveckling och nyheter

UGL-kursen har kontinuerligt uppgraderats under åren från 1981 till nu så att deltagare på UGL-kurser har tillgång till det allra senaste inom forskningsområdet.

Under 2008 presenterade Försvarshögskolan en genomgripande uppdatering av UGL-materialet. UGL 2008 bygger vidare på UGL 2000 avseende metodik, pedagogik dock med en tydligare och mera omfattande processinriktning.

Arbetet med UGL 2008 och UGL 2010 genomfördes av en arbetsgrupp bestående av professor Christer Sandahl, Karolinska Institutet (vetenskaplig ledare) samt Eva-Lena Tedfeldt, Försvarshögskolan (projektledare UGL 200) och Jarl Silfverberg, Försvarshögskolan (konceptansvarig UGL). I arbetsgruppen ingick även forskare från Karlstads och Göteborgs universitet samt erfarna UGL-handledare.

UGL uppdaterades 2016 varpå större fokus lades på ledarskapet och handledarrollen. Utvecklingsarbetet skedde i samverkan med UGL-arrangörer från näringsliv, offentlig sektor samt försvarsmakten (Samverkansgruppen, se nedan).

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete till UGL 2020. Projektgruppens uppgift är att följa den senaste forskningen inom för UGL intressanta delar i konceptet och att kvalitetssäkra innehållet i konceptet. Vetenskaplig ledare är professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan. I övrigt består projektgruppen av forskare från Försvarshögskolan samt av Josi Lundin, konceptansvarig UGL. Som referensgrupp fungerar Samverkansgruppen.

Samverkansgrupp

Den 5 september 2013 startades en samverkansgrupp för de UGL-arrangörer som genomför minst 15 UGL-kurser per år och administrerar stora UGL-handledarnätverk. Syftet är att skapa ökad samverkan kring UGL-konceptets vidare utveckling, avseende såväl utbildningsmaterial som handledarrollen. Genom samarbete före konkurrens säkras även att UGL fortsätter vara en av Sveriges största ledarutbildningar.

Medverkande arrangörer är: Core Code International; Gällöfsta Perlan Ledarskap; Här och Nu; M-gruppen; Rezon; Umeå universitet; Försvarsmakten: MHS Halmstad; MHS Karlberg; SSS Karlskrona; TrängR Skövde

Effektutvärdering UGL och UL

Försvarshögskolan (FHS) bedriver forskning om ledarskap och utveckling av metoder för chefers kompetensutveckling, bl. a UGL (Utveckling Grupp Ledare) och UL (Utvecklande ledarskap) som har blivit starka varumärken. En viktig utgångspunkt för UL och UGL är ett förhållningssätt som bjuder in medarbetarna till ansvarstagande och delaktighet i utveckling av verksamhet och egen kompetens.

Även om kurserna tar sin utgångspunkt i vetenskapligt förankrade teorier behövs mer kunskap om vilken inverkan kurserna har på deltagarnas eget ledarskap och hur kunskaperna kommer till nytta i det dagliga arbetet. FHS påbörjade under 2013 en studie om hur UL respektive UGL påverkar deltagarnas upplevelse av sitt eget ledarskap liksom i vilken grad medarbetarna upplever förändringar i ledarskapet.

Studien omfattar 300 ledare och projektledare som gjort en självskattning vid tre tillfällen före och efter kurs. Deras medarbetare har gjort en motsvarande bedömning vid samma tillfällen. Ansvariga för studien är professorerna Gerry Larsson och Christer Sandahl. Medverkande kursarrangörer var Gällöfsta Perlan Ledarskap AB (UGL), Core Code International AB (UGL), Rezon AB (UGL), Lidingö kommun (UL), Kalmar kommun (UL) och Mercuri International AB (UL) samt IHM (UL).

Resultatet av studien presenteras under 2016/2017.