UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

UGL-handledare

Handledarregistret i högerkolumnen är den publicerade del som visar vilka UGL-handledare som för närvarande är aktiva. Registret uppdateras kontinuerligt.

För att vara verksam som handledare och därmed ha rätt att nyttja varumärket UGL ska handledare uppfylla samtliga av nedan följande kriterier:

  • Genomgått föreskriven utbildning, UGL, FUGL och HUGL och ha genomfört godkänt slutprov som UGL-handledare.
  • Deltagit på obligatoriska handledarseminarier arrangerade av FHS.
  • Registrerat innehav av aktuellt UGL-material version 2016.
  • Inneha upprättat och giltigt UGL- avtal med FHS.

Handledare som uppfyller dessa kriterier förtecknas i FHS register över UGL-handledare. Genom avtal med FHS har de godkänt att deras uppgifter publiceras på FHS hemsida.

Handledare enligt äldre utbildningsordning eller de som inte uppfyller ovanstående kriterier finns registrerade i förteckning över tidigare handledare vid FHS.

Slutprov med blivande UGL-handledare

Från och med 2014 ska de som genomför slutprov ("kör upp") blivande UGL-handledare ha gått en särskild utbildning för detta, de blir då Handledarutbildare. Det ska tydligt framgå i handledarregistret vilka som har behörighet att göra detta. I pdf-filen Handledarregister under fliken UGL-handledare kan du se vilka som också är godkända att genomföra slutprov.

Kontaktperson

Jana Hüblová
Utbildningshandläggare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Jana.Hublova [at] fhs.se