UL - Utvecklande ledarskap

UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutvecklingstubildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Handledarmöten 2018

Du som är UL-handledare skall närvara vid minst ett handledarmöte per tvåårsperiod för att behålla ditt avtal med Försvarshögskolan.

Observera att enligt beslut från Universitetskanslerämbetet 2014-05-28 får Försvarshögskolan endast sälja uppdragsutbildning till juridiska personer. Detta innebär att enskild firma tyvärr inte kan beställa nedanstående seminarier.

Obligatorisk uppgraderingskurs UL med destruktiva beteenden

Följande uppgraderingskurser är planerade under 2018:

23-24/1 och 5-6/4 2018 i Stockholm

Mot bakgrund av förändringarna i ledarstilsmodellen kommer Försvarshögskolan att genomföra obligatoriska uppgraderingskurser för befintliga UL handledare i syfte att öka kunskapen om destruktiva ledarbeteenden och hur de ska hanteras i ULL-samanställningen. Det är obligatoriskt att som handledare närvara vid en av dessa uppgraderingskurser. Vi kommer att prioritera handledare som i närtid ska genomföra en UL utbildning.

Kursinformation

Kostnad

5000 (exkl. moms) I priset ingår fika, lunch och uppdaterat handledarmaterial. Ev övernattning ordnas av deltagarna själva.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap