UL - Utvecklande ledarskap

UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutvecklingstubildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Kurser UL - Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap genomförs som uppdragsutbildning i enlighet med förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (uppdragsutbildningsförordningen). Enligt uppdragsutbildningsförordningen får utbildning endast säljas till juridiska personer.

Detta innebär att enskilda näringsidkare eller fysiska personer inte kan köpa uppdragsutbildningar av Försvarshögskolan. För att kunna anmäla dig eller din personal till en uppdragsutbildning behöver du ange det särskilda organisationsnumret som varje juridisk person har.

Utvecklande ledarskap - grundkurs
Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

HUL - Utvecklande ledarskap, handledarutbildning
Kursen syftar till att ge ytterligare grunder i teori för ledarskapsmodellen i Utvecklande ledarskap för att sedan självständigt kunna genomföra utbildningar.