UL - Utvecklande ledarskap

UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutvecklingstubildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Medarbetare

Modellen Utvecklande ledarskap är utvecklad på Försvarshögskolan utifrån en bred vetenskaplig bas av personer med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi.

Ann Zander
Ann Zander är filosofie magister med särskild inriktning mot miljöpsykologi. Hon arbetar som lärare vid Institutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan där hon undervisar inom området ledarutveckling. Ann är Försvarshögskolans koordinator för Utvecklande ledarskap.

Eva Johansson
Eva Johansson är filosofie doktor i pedagogik och är chef för Instutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i Karlstad. Hon forskar, handleder och undervisar inom områdena ledarskap, värdegrund och kompetensförsörjning.

Gerry Larsson
Gerry Larsson, leg. psykolog, är professor i psykologi, särskilt stresspsykologi vid Försvarshögskolan. Han forskar, handleder och undervisar inom områdena ledarskap, stress, krishantering, personlighet och hälsa.

Erna Danielsson
Erna Danielsson är filosofie doktor i sociologi, särskilt organisationssociologi, forskare. Hon har verkat som lärare vid Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan där hon forskade och undervisade inom områdena organisation, ledarskap och medarbetarskap.

Per-Olof Michel
Per-Olof Michel är filosofie doktor, leg. läkare med specialistexamen i psykiatri och har arbetat som försvarsöverpsykiater vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum. Han forskar och undervisar inom områdena psykotraumatologi, krishantering, stress och ledarskap.

Lars Andersson
Lars Andersson är filosofie doktor i pedagogik och f d officer. I sin avhandling – "Militärt ledarskap när det gäller" fokuserade han på det svenska militära ledarskapet i Bosnien.

Medarbetare ULFrån vänster: Lars Andersson, Erna Danielsson, Eva Johansson, Per-Olof Michel, Ann Zander och Gerry Larsson