UL - Utvecklande ledarskap

UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutvecklingstubildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

UL-handledare

Handledarregistret i högerkolumnen är den publicerade del som visar vilka UL-handledare som för närvarande är aktiva. Registret uppdateras kontinuerligt.

För att vara verksam som UL-handledare och därmed ha rätt att nyttja varumärket UL ska handledare uppfylla samtliga av nedan följande kriterier:

  • Genomgått föreskriven utbildning, UL och HUL och ha genomfört godkänt slutprov som UL-handledare.
  • Deltagit på obligatoriska handledarseminarier arrangerade av FHS.
  • Genomfört uppgraderingskurs UL 2017 med destruktiva beteenden
  • Tillhör arrangör med giltigt UL-arrangörsavtal med FHS.

Handledare som uppfyller dessa kriterier förtecknas i FHS register över UL-handledare. Genom avtal med FHS har de godkänt att deras uppgifter publiceras på FHS hemsida.