Tidigare kursplaner

Här finner du tidigare kursplaner för HSU.

HSU Op 14-16

2HU022 Teori och metod i krigsvetenskap (HSU 1) (PDF, 24 kB)
2HU047 Krigföring och kritiskt tänkande (HSU 2) (PDF, 289 kB)
2HU048 Militärstrategi (HSU 3) (PDF, 39 kB)
2HU055 Försvarsgrenstaktik och operativa funktioner (HSU 4) (PDF, 229 kB)
2HU025 Operationskonst (HSU 5) (PDF, 37 kB)
2HU052 Reguljär krigföring (HSU 6) (PDF, 84 kB)
2HU058 Temakurs irreguljär krigföring (HSU 7) (PDF, 146 kB)
2HU032 Operationer med armeförband (HSU 8) (PDF, 69 kB)
2HU060 Informationsoperationer (HSU 8) (PDF, 197 kB)
2HU039 Sjömakt (HSU 8) (PDF, 111 kB)
2HU040 Militärstrategi (HSU 8) (PDF, 131 kB)
2HU050 Luftmakt (HSU 8) (PDF, 38 kB)
2HU033 Självständigt arbete (HSU 9) (PDF, 61 kB)
Betygskriterier Självständigt arbete (HSU 9) (PDF, 55 kB)
2HU018 Ledarskap och officersprofessionen för HSU (HSU 10) (PDF, 26 kB)

HSU-T 14-16

2HU004 Militärteknik och operativ ledning (PDF, 20 kB)
2HU009 Militärteknisk fördjupning, del 2 (PDF, 139 kB)
2HU019 Ledarskap och officersprofessionen med militärteknisk inriktning(PDF, 26 kB)
2HU021 Internationell stabstjänst med militärtekniskt perspektiv (PDF, 30 kB)
2HU028 Militära planeringsmetoder (PDF, 97 kB)
2HU037 Militärteknisk fördjupning, del 1 (PDF, 20 kB)
2HU042 Teori och metod i militärteknik (T1) (PDF, 52 kB)
2HU043 Teknik för militära förmågor (T4) (PDF, 107 kB)
2HU044 Militärteknik och insats (PDF, 106 kB)
Betygskriterier, Militärteknik och insats (PDF, 244 kB)
2HU045 Materielsystemledning (PDF, 107 kB)
2HU046 Militärteknik Självständigt utrednings- och forskningsarbete på magisternivå (T6) (PDF, 106 kB)

Om kursplanen du söker inte finns här, skicka din fråga via mejl till kursplaner [at] fhs.se