Högre stabsofficersutbildning

Högre stabsofficersutbildning (HSU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Det är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå som kan leda till en magisterexamen. HSU är indelade i HSU med operativ inriktning (HSU Op), HSU Specialist (HSU S), HSU Teknisk inriktning (HSU T) samt HSU Försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing). Studerande vid HSU S och HSU Fm Ing, vilka ofta redan har en akademisk examen, läser endast HSU under ett år.

Om HSU FM Ing

Högre stabsofficersutbildning för Försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing) är en ettårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Utbildningen är framtagen för specialistkategorin Försvarsmaktsingenjörer och går parallellt med delar av Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T) i syfte att främst fördjupa kunskaper om hur tekniken och dess utveckling bäst kommer till nytta i militär förmågenyttjande och förmågeskapande verksamhet.

Det övergripande målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna:

  • Med din djupa tekniska kompetens bidra till att lösa kvalificerade militärtekniska uppgifter i högre staber under såväl nationella som internationella insatser.
  • Medverka i eller leda arbetsgrupper i stabsarbete som kräver specifik militärteknisk kompetens.
  • Medverka i förmågeutveckling och materielförsörjning för Försvarsmaktens behov.
  • Uppvisa förståelse för, och agera utifrån, de krav som ställs på dig som officer i yrkesrollen, utgående från bland annat Försvarsmaktens värdegrund.

HSU FM Ing inleds med utbildning i ledarskap, ledning, cyberkrigföring och krigsvetenskap, inklusive deltagande i en stabsövning. Även folkrätt, FN:s resolution 1325 och hur genus påverkar utveckling och nyttjande av tekniska system ingår i utbildningen. Därefter följer en fördjupning inom områden som har stor betydelse för militär verksamhets växelverkan med tekniken, som exempelvis autonoma och rymdbaserade system, samt såväl nyttjande som skapande av militära förmågor i både nationellt och internationellt perspektiv. Uppgifterna här är mer omfattande och öppna samt ställer stora krav på förmåga till egen analys och syntes av den kunskap som inhämtas med tillhörande metodval. Deltagarna består i huvudsak av officerare från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar. Nästa utbildning planeras starta våren 2019.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning för försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing) (PDF, 130 kB)

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Kurser som ingår i programmet

2HU063 Ledarskap och officersprofessionen för HSU FM Ing (4,5 hp) (PDF, 53 kB)
2HU056 Krigföring i informationsmiljön (7,5 hp) (PDF, 132 kB)
2HU073 Krigsvetenskap med militärtekniskt perspektiv (7,5 hp) (PDF, 55 kB)
2HU053 Militärteknisk fördjupning, del 1(15 hp) (PDF, 52 kB)
2HU054 Militärteknisk fördjupning, del 2 (15 hp) (PDF, 53 kB)
2HU044 Militärteknik och insats (7,5 hp) (PDF, 106 kB)
2HU045 Materielsystemledning (7,5 hp) (PDF, 107 kB)

Kursinformation

Omfattning

HSU FM Ing: 64.5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad.

Behörighet

Enligt Försvarsmakten.

Övrigt

Utbildningen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Nästa utbildning planeras starta våren 2019.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Olsson, Hans-Göran