Informationsoperationer – Grundkurs 3 hp

I dagens informations- och kommunikationsbaserade omgivning har informationsmiljön fått en avgörande roll. Denna kurs ger dig en grundläggande kunskap om informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär, samt en förståelse för dess funktion som stridsrum inom ramen för en militär operation.

Fokus för kursen ligger på operativ och taktisk nivå med utgångspunkt i Sveriges och NATOs doktrin. Du kommer med detta perspektiv att få analysera militära informationsoperationer som har genomförts i modern tid (från 1990-talet och framåt) och därigenom öka din kunskap om vilka medel som kan användas för att uppnå verkan i informationsmiljön.

Efter avslutad kurs förväntas du ha ökat ditt medvetande om informationsmiljöns viktiga roll i och stora påverkan på modern krigföring, och kan därmed bidra till en ökning av den allmänna förståelsen för detta inom Försvarsmakten eller den myndighet där du tjänstgör.

Kursinformation

Omfattning

3 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt relevant yrkeserfarenhet.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Ja, för deltagare utanför Försvarsmakten.

Övrigt

Kursen omfattar tre veckors studier. Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, i första hand till tjänstgörande i militärstrategisk, operativ eller högre taktisk stab, informations- och kommunikationstjänst, underrättelse- och specialförbandsområdet, samt tjänstgörande på förband inom lednings- och informationsstridsområdet.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Clément, Irene