Krigsvetenskap - fortsättningskurs teori och metod 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskapliga teorier och metoder för att deltagaren ska erhålla tillräcklig kunskap och förståelse i dessa ämnen för att på egen hand kunna producera en enklare vetenskaplig text.

Kursen ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, teori och vetenskapliga metoder som källkritik, kvantitativ metod, intervjumetod och diskursanalys, samt kunskaper om forskningsprocessen och sambandet mellan teori, metod och tillämpning.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt genomförd Taktisk utbildning eller motsvarande.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wikström, Niklas