Krigsvetenskap - högre operativ chefskurs 6 hp

Kursen fokuserar på hybridkrigföring i en strategisk och operativ kontext. Principer och grundbegrepp värderas kritiskt utifrån planering, analys och genomförande av operationer med tonvikt på irreguljär krigföring.

Du kommer att genomföra en fördjupning och analys av Sveriges militärgeografiska och säkerhetspolitiska situation. Under kursen genomförs föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och krigsspel som stöd för utbildningen och erfarenhetsöverföring. Under kursen genomförs en studieresa i syfte att bredda kunskapen om aktuella konflikter i vårt närområde. Fokus läggs på att förstå andra aktörers målsättningar, förutsättningar och metoder.

Kursinformation

Omfattning

6 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Genomförd Högre militär utbildning (HMU) eller motsvarande.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Eldeblad, Jan