Krigsvetenskap - strategisk/operativ underrättelsetjänst 7,5 hp

Kursen syftar till att ge dig en breddad och fördjupad kunskap om och förståelse för underrättelsetjänst på strategisk och operativ ledningsnivå, såväl nationellt som internationellt.

Efter kursen ska du som deltagare kunna tjänstgöra i kvalificerad underrättelsebefattning på operativ ledningsnivå. Du ska vidare få viss förståelse för hur underrättelsearbete kan bedrivas på strategisk ledningsnivå. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier och tillämpade moment.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Flerårig tjänstgöring inom underättelsefunktionen samt genomfört Försvarshögskolans Stabsutbildning, alternativt motsvarande kompetensnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Ellvén, Magnus