Ledning av förmåge- och konceptutveckling – grundkurs 7,5 hp

Målet med utbildningen är att deltagaren ska lära sig arbeta strukturerat med utveckling: hur man utvecklar förmågor och koncept utifrån ställda krav och hur man prövar att de ställda kraven uppfylls, samt vilken påverkan doktriner och regelverk har i utvecklingen.

Utbildningens uppläggning och innehåll

Kursen fokuserar på metoder för innovation och konceptutveckling. Kursen berör också hur systemteori och interaktionen mellan politiska och militära ledningsnivåer påverkar förmåge-och konceptutveckling. Kursen syftar till att deltagaren ska lära sig arbeta strukturerat med utveckling, framförallt hur man utvecklar koncept som leder till ny eller förbättrad militär förmåga utifrån ställda krav och hur man prövar att de ställda kraven uppfylls samt vilken påverkan doktriner och regelverk har i utvecklingen.

Kursinformation

Omfattning

7,5 högskolepoäng.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på engelska. Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Utbildningens målgrupp är den svenska Försvarsmakten, försvarsmaktsanknutna myndigheter, de nordiska grannländernas försvarsmakter samt NATO- och PfP-länder.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Holmberg, Martin