Militärteknik - litteraturkurs 15 hp

Du kan välja att läsa denna kurs som en helhet om 15 hp eller dela upp kursen i ett eller två steg, del 1 om 5 hp och del 2 om 10 hp. Läser du kursen i ett eller två steg anpassas mängden litteratur till respektive kurs.

Under kursen fördjupar du dig i ett militärtekniskt område genom att på egen hand läsa in ett litteraturpaket på ungefär 2 000 sidor. Det militärtekniska området väljs vid kursstart i dialog med kursansvarig och litteratur bestäms sedan utifrån valt område.

Kursen examineras med en reflekterande essä samt muntlig examination där du förväntas kunna redogöra för och diskutera centrala frågeställningar inom det valda området utifrån den lästa litteraturen.

Kursinformation

Omfattning

15 hp.

Studietakt

Halvfart. Individuellt anpassad studietakt är möjlig.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Matematik D och Fysik B, alternativt Matematik 3c och Fysik 2, samt 30 hp i militärteknik, natur- eller ingenjörsvetenskap.

Studieort

Stockholm. Kursen kan i stor utsträckning bedrivas som distansstudier.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till personer inom försvarssektorn. Kursen kan även läsas i två delar; steg 1 om 5hp och därefter steg 2 om 10hp.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

militarteknik [at] fhs.se